Meny

Dela sidan på sociala medier

Dataskyddsförordningen

Fredagen den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla som lag i Sverige.

Dataskyddsförordningen, som också kallas för GDPR vilket är en förkortning för ”General Data Protection Regulation”, ersätter personuppgiftslagen (PUL) från och med fredagen den 25 maj.

Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet.

Du kan läsa mer om hur Lysekils kommun behandlar dina personuppgifter här på vår webbplats:

Du hittar också mer information om dataskyddsförordningen på webbplatsen för Sveriges
Kommuner och Landsting.