Meny

Dela sidan på sociala medier

Fem frågor till Leif

Foto på kommundirektör Leif Schöndell.

Leif Schöndell är kommundirektör i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem frågor om det aktuella läget.

Aktuellt i verksamheten

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

Utmaningen just nu är att vi befinner oss i tre olika år samtidigt. Vi håller på att redovisa verksamhetsåret 2017 och arbetar med den kommande årsredovisningen. Verksamhetsåret 2018 är i full gång samtidigt som vi förbereder budgeten inför 2019.

Onsdagen den 14 februari hade vi budgetdialog med kommunstyrelsen och nämndernas presidier och i mars är det dags för budgetdialog i de enskilda nämnderna.

Bokslutsresultat för Lysekils kommun

Lysekils kommun presenterade nyligen ett positivt resultat på 8,1 mnkr för 2017 i det preliminära bokslutet. Hur vill du kommentera resultatet?

Vi kan konstatera att det faktiska resultatet på 8,1 mnkr är lägre än det budgeterade resultatet på 17,4 mnkr. För att möta de kommande utmaningarna med bland annat en allt äldre befolkning, som har större behov av vård och service, behöver vi alla hjälpas åt och bidra till att utveckla våra verksamheter.

Vi måste skapa oss en gemensam bild av förutsättningarna och tillsammans hitta kloka lösningar inom alla områden, nivåer och roller i organisationen.

Samhällsguide

Lysekils kommun har fått en samhällsguide för nyanlända – vad tror du att den här rollen kommer att bidra med?

Jag är jätteglad att vi med hjälp av medel från Länsstyrelsen har kunnat projektanställa en samhällsguide. Att vara ny i ett samhälle är aldrig enkelt och då är det till stor hjälp att få guidning och stöd. Jag hoppas att detta blir en levande mötesplats där nya kontakter skapas.

Digitalisering

Digitalisering är en aktuell fråga – vad innebär det för Lysekils kommun?

Digitalisering handlar om att lösa ärenden på digital väg, vilket är något som våra kunder förväntar sig idag. Vi har en spännande resa framför oss genom att digitalisera processer och tjänster för att öka kundservicen.

Det är viktigt att vi samarbetar med Sotenäs kommun och Munkedals kommun i digitaliseringsarbetet för att hitta gemensamma och kostnadseffektiva lösningar.

Digitaliserad tjänst

Kan du ge exempel på en digital tjänst som du själv använder i vardagen?

Jag sålde en bil nyligen och använde då flera digitala tjänster samtidigt. Det var väldigt smidigt att göra ägarbytet hos Trafikverket och ta emot Swish-betalningen från köparen, som samtidigt tecknade ny försäkring. Allt det här gick att lösa hemma vid köksbordet med hjälp av dator och mobil inom loppet av 15 minuter.