Meny

Dela sidan på sociala medier

Per om sitt nya uppdrag

Foto på Per Garenius.

Intervju med Per Garenius som har börjat sitt uppdrag som samhällsbyggnadschef i Lysekils kommun.

Den 8 januari började Per Garenius som ny samhällsbyggnadschef i Lysekils kommun. Här svarar Per på fem frågor om sig själv och sin nya roll.

Vad lockade dig att söka tjänsten som samhällsbyggnadschef?

Jag lockades av att Lysekil är en intressant kommun med enormt många möjligheter. För mig var det viktigt med en tydlig målbild för kommunens utveckling och visionen, ”Lysekil 2030”, fångade mitt intresse.

Jag känner mig taggad inför det här uppdraget och det ska bli riktigt spännande att få vara
med och påverka samhällsutvecklingen.

Dessutom har Bohuslän en speciell plats i mitt hjärta, jag har fritidshus i närheten av
Lysekil och ser framemot en framtid i Bohuslän.

Vilka frågor är prioriterade för dig så här i början?

Nu vill jag lära känna kommunen, verksamheten och medarbetarna och bilda mig en egen uppfattning om samhällsbyggnadsförvaltningen och dess uppdrag.

Lyhördhet är viktigt för att jag ska kunna ta mig an mitt uppdrag på ett bra sätt.

Vad tycker du är viktigt i din roll som samhällsbyggnadschef?

Min kanske viktigaste roll är att bygga ett stabilt och kompetent lag som kan arbeta med teknisk förvaltning och samhällsutveckling. I mitt ledarskap brukar jag använda
mig av devisen ”laget före jaget” eftersom det är hållbart över tid.

Det är också centralt att strategiskt planera och organisera verksamheten för att nå de långsiktiga målen i vision ”Lysekil 2030”. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av våra värdeord Öppet – Enkelt – Värdigt.

Berätta lite om din bakgrund?

Jag kommer närmast från Tibro kommun där jag under 25 år har haft olika roller. Det senaste uppdraget var som chef för Tillväxt Tibro tillika Näringslivschef. Jag har också haft en övergripande roll i att förverkliga Tibros vision sedan 2005.

Om du fick sammanfatta ditt första intryck av Lysekils kommun med tre ord – vilka ord blir det då?

Här finns ett äkta engagemang och jag upplever en positivitet och en vilja att utvecklas. Mina tre ord blir därför engagemang, positivitet och vilja.