Meny

Dela sidan på sociala medier

Intresse för Brofjorden

Foto över Brofjorden.

Lysekils kommun svarar på frågor om det kinesiska intresset för en eventuell containerhamn i Brofjorden.

Lysekils kommun har kontaktats av två konsulter som representerar ett kinesiskt företag. Konsulterna vill undersöka intresset och förutsättningarna för en eventuell containerhamn i Brofjorden.

- Lysekils kommun har ett bra läge på den svenska västkusten mitt emellan storstadsregionerna Göteborg och Oslo. Vi kontaktas regelbundet i olika etableringsfrågor och bemöter intressenter med respekt och intresse. Det är viktigt för oss som kommun att ta tillvara på etableringsmöjligheter och vi ser positivt på alla förfrågningar, säger kommunalråd Jan-Olof Johansson.

För att kunna gå vidare och behandla frågan har konsulterna fått ett antal grundläggande frågeställningar att besvara. Lysekils kommun väntas få svar i början av februari.

Vanliga frågor och svar

Det har blivit stor uppmärksamhet i media och på sociala medier om det kinesiska
företagets intresse för Lysekil. Lysekils kommun vill räta ut frågetecknen och besvara de vanligaste frågorna.

Hur arbetar kommunen med frågan?

I detta läge vill vi ha svar på våra frågor innan vi börjar arbeta konkret med frågan och konsulternas svar är underlag för en eventuell fortsättning.

När vi har konsulternas underlag kommer vi att ha kontakt med aktuella myndigheter avseende miljöpåverkan, infrastruktur och säkerhetsaspekter.

Beslut om att gå vidare eller inte kommer att tas tillsammans med regionala och statliga myndigheter.

Hur påverkas miljön av en eventuell djuphamn i Brofjorden?

Miljöaspekten är en stor och viktig fråga. Det handlar om ett område med känslig natur som samtidigt lämpar sig för den här typen av verksamhet och är klassificerat som ett riksintresse för industriell produktion.

Det har tidigare funnits tankar om att etablera en hamn för uttransport av järnmalm i samma område, så själva hamnfrågan är inte ny.

Men i dagsläget är det för tidigt att uttala sig om miljöpåverkan och skulle processen fortsätta så kommer sedvanlig miljöutredning att krävas. Etableringsprocessen som innefattar processer kring miljöpåverkan och markägarfrågor kommer i så fall att drivas av intressenten.

Hur påverkar Lysekils strategiska placering på västkusten landets säkerhet?

Skulle vi komma så långt i processen, så kommer vi ha en dialog med ansvariga myndigheter och instanser.

Vad vet vi om infrastruktur och hamnens beräknade storlek?

Lysekils kommun har inte fått några konkreta uppgifter om hamnens storlek och kajens längd. I dagsläget finns därför inte heller några konkreta uppgifter kring vilken infrastruktur som krävs men rimligtvis behövs någon form av förstärkning och utveckling av vägar och järnvägar. Vi har lyft dessa frågor till konsulterna som ska återkomma med svar.

Lysekils kommun har heller inga planer på att sälja Lysekils Hamn AB till kinesiska intressenter.

Vilka frågor har ni ställt till konsulterna?

Vi har ställt frågor om fartygstrafiken, antal anlöp samt storlek på fartygen. Vi vill också veta mer om hamnens beräknade storlek, de logistiska flödena och hur många arbetstillfällen som beräknas skapas.

Positivt med intresse för Lysekils kommun

Det florerar en hel del spekulationer om kajer som mäter runt två km i längd, anläggande av Michelin-restauranger och terminalområden som sträcker sig från Preem till Skalhamn. Detta är just spekulationer som Lysekils kommun med bestämdhet vill dementera.

Innan vi får svar från konsulterna kan vi inte spekulera i hur omfattande åtgärder som skulle komma att krävas för en eventuell etablering.

- Just nu befinner vi oss i början av en process. Vi tycker det är positivt att det finns ett intresse för att etablera sig i Lysekils kommun och vill vara konstruktiva och veta mer, säger Jan-Olof
Johansson.