Meny

Dela sidan på sociala medier

Ett enat Bohuslän

Foto på sjöbord och båtar i ett vintrigt Bohuslän med snö.

Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer samverkar kring Bohuslän som destination.

Bohusläns elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Grunden för denna samverkan lades under 2012-2015 genom projekt Bohuslän på export, som drevs av Turistrådet Västsverige AB med medfinansiering av Tillväxtverket.

Visionen för besöksnäringen är:

  • Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination.

Samverkan

Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan kommuner, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige och besöksnäringsföretagen. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra
alla insatser.

Vill du veta mer om de olika parternas roller och åtaganden, läs gärna den fullständiga
handlingsplanen som antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i samtliga kommuner.

Fokusområden

I mars varje år anordnas ett årsmöte med politiker och tjänstemän från alla kommuner. Kommunal kontaktperson i Lysekils kommun är Cia Säll på avdelningen för Hållbar utveckling.

Vid årsmötet beslutas vilka fokusområden som är aktuella för det kommande året.

Fokusområden 2019

De fokusområden som ska prioriteras av kommunerna under 2019 är:

  • Vandringsleder
  • Cykelled genom Bohuslän
  • Kollektivtrafik
  • Myndighetsuppvaktning
  • Tillståndsgivning

Politikernas röster om ett enat Bohuslän

Under årsmötet i mars 2017 på Vitlycke uttalade sig politikerna om Bohuslän och samverkan mellan kommunerna. Du kan ta del av filmen på Youtube: