Meny

Miljönämndens taxor i Lysekils kommun

Miljönämnden tar ut olika avgifter för prövningar och tillsyn enligt nämndens verksamhet. På denna sida hittar ni aktuella taxor och information som rör dom.

Taxor

Bilagor till taxa för prövning och tillsyn inom miljbalkens område inom Lysekil kommun

Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige gällande taxorna för miljönämnden