Translate site

Translate

Meny

Kontaktcenter

Kontaktcenter i kommunhuset finns för dig. Hit kan du vända dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden. Våra kommunvägledare finns på plats för att ge dig information och vägledning.

För att komma i kontakt med kontaktcenter

Telefon: 0523-61 30 00

E-post: kontaktcenter@lysekil.se

Du kan också kontakta oss via chatten på Facebook Messenger om du har ett konto på Facebook: Lysekils kommun på Facebooklänk till annan webbplats

Frågor och svar

Vad är ett kontaktcenter?

Kontaktcenter ska vara navet i Lysekils kommun där du som invånare, företagare eller besökare ska kunna få svar på dina frågor direkt. Frågor som kräver specialistkompetens kommer fortfarande att besvaras av handläggare.

Det ska vara ”en väg in” för att komma i kontakt med kommunen, vilket innebär att alla inkommande ärenden går via kontaktcenter.

Lysekil kommuns kontaktcenter ska vara öppet, enkelt och värdigt med fokus på dig som kommunens "kund".

Varför ska kommunen införa ett kontaktcenter?

Kontaktcenter i Lysekils kommun ska ge bättre service och snabbare svar till dig som invånare, företagare eller besökare.

Kontaktcentret ska vara det enklaste sättet att kontakta Lysekils kommun. Frågor av enklare karaktär besvaras direkt av kontaktcentret. Frågor som kräver specialistkunskap går vidare till tjänstepersoner för handläggning.

Idag går alla typer av frågor till tjänstepersonerna i organisationen. När kontaktcentret avlastar med att svara på enklare frågor kan tjänstepersonerna få mer sammanhängande tid till handläggning och kvalitetsutveckling. Något som i längden gynnar dig som "kund".

Vad är en kommunvägledare?

Personalen i kontaktcentret kallas för kommunvägledare.

Kommunvägledarens uppgift är att informera, guida och vägleda. I kontaktcenter kan du få hjälp direkt med enklare frågor och uppgifter.

Vad innebär införandet av Lysekils kommuns kontaktcenter?

Införandet av kontaktcenter innebär att Lysekils kommun går ifrån en traditionell receptions- och växelverksamhet till ett kontaktcenter. Kontaktcentret kommer att ha fokus på ökad tillgänglighet och bättre service.

Det kommer också ske en ombyggnation av entrén och receptionen i kommunhuset som beräknas bli klar i slutet på mars 2020. Fokus ligger på att göra entrén och receptionsdisken till kontaktcenter mer öppen, tillgänglig och välkomnande.

Kontaktcenter ska vara en naturlig mötesplats där du kan ta del av information och nyheter som representerar hela kommunen.

Vilka positiva effekter förväntas genom införandet av kontaktcentret?

Kontaktcentret förväntas bidra till att du som "kund" blir nöjdare i stort. Detta genom att kontakten med kommunen förenklas och att du i högre grad får svar på dina frågor redan vid den första kontakten. Med ökad tillgänglighet och tydlighet är förhoppningen också att du känner ett ökat förtroende för kommunen som organisation.

Internt kommer det bland annat att innebära att tjänstepersonerna avlastas med enklare frågor och kan känna sig trygga med att svaren är kvalitetssäkrade och ges med samma innehåll till alla.

Alla ärenden registreras och kan enkelt följas upp och kvalitetssäkras. Dessutom får kommunen bättre underlag för att utveckla sin service och sina tjänster och för att digitalisera och automatisera tjänster och processer.

Nyheter om kontaktcenter