Meny

Kommunfullmäktige

hand som håller i mötesklubba.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kan liknas med kommunens riksdag.

Kommunfullmäktige består av förtroendevalda politiker som beslutar om en mängd olika frågor som påverkar din vardag. Det kan handla om att utveckla förskola, skola och äldreomsorg, att planera nya bostadsområden eller hur gator, torg och parker ska se ut.

Kommunfullmäktige beslutar även i övergripande frågor som rör kommunens budget, den kommunala skattesatsen samt taxor och avgifter.

I Lysekils kommun är det 31 ledamöter och 22 ersättare i kommunfullmäktige vars sammansättning är resultatet av allmänna val. Fullmäktige leds av ett presidium som består av ordförande Klas-Göran Henriksson (S), 1:e vice ordförande Siv Linnér (S) och 2:e vice ordförande Gert-Ove Forsberg (LP).

Kommunfullmäktiges möten är offentliga

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunhuset en gång i månaden utom juli och augusti. Datum för kommunfullmäktiges möten hittar du under länkar, sammanträdeskalender.

Mötena är offentliga och du är hjärtligt välkommen till kommunhuset för att lyssna. Här kan du som kommuninvånare lyssna till debatter, följa de politiska besluten och bevaka de förtroendevaldas ställningstaganden i olika frågor.

Kommunfullmäktiges arbetsordning Pdf, 394.5 kB.

Så här kan du påverka

Ett sätt att påverka politiken i Lysekils kommun är att vara med och välja de politiker som styr kommunen. Det gör du i de allmänna valen vart fjärde år. Det går även att påverka de folkvalda politikerna mellan valen. Det gör du lättast genom ett medborgarförslag.

Lämna ett medborgarförslag Öppnas i nytt fönster.