E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Utbildningsförvaltningen

Två barn som sitter bredvid varandra och målar.

Barn och unga är vår framtid och utbildningsförvaltningens uppdrag är att skapa en verksamhet där barn och unga utvecklas, växer och tror på sin egen förmåga.

Utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, musikskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskola.

Ansvaret omfattar även skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning och insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Förutom utbildning ingår också verksamheterna i kultur och fritid inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde vilket innebär bibliotek, fritidsgårdar, hallar och idrottsanläggningar.