Translate site

Translate

Meny

Socialförvaltningen

Två pojkar som leker med en trampbil.

Socialförvaltningen finns som ett stöd genom hela livet och ansvarar för biståndsbedömning, socialtjänst, äldreomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri och stöd till barn och unga.

Socialförvaltningen utgör det yttersta skyddsnätet i samhället och träder in när den enskilde behöver stöd som inte går att tillgodose självständigt.

Förvaltningens uppgift är att stärka invånares möjligheter att klara sig själva och vara en
del av samhället. Detta innebär arbete med individ och familjeomsorg, vård och omsorg, omsorg om funktionshindrade samt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), samt mottagande av nyanlända och ensamkommande till
kommunen.

Exempel på ansvarsområden är äldreomsorg via särskilt boende och hemtjänst,
biståndsbedömning, omsorg om funktionshindrade, anhörigstöd, fältsekreterare som stöd till barn och unga, Familjens Hus som öppen förskola och samlingsplats, flyktingmottagande och socialtjänst.

Avdelningar och enheter

Följande avdelningar och enheter ingår i socialförvaltningen:

Avdelningen för biståndsbedömning

 • Biståndsbedömning SOL och LSS
 • Avgiftshandläggning
 • Anhörigstöd

Avdelningen för individ- och familjeomsorg

 • Handläggning av barn- och ungdomsärenden
 • Stöd till familjer
 • Familjerätt
 • Försörjningsstöd
 • Stöd till personer med missbrukproblematik
 • Handläggning av alkoholtillstånd
 • Budget- och skuldrådgivning

Avdelningen för vård och omsorg

 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Vård- och omsorgsboende
 • Korttidsboende, rehabilitering och trygg hemgång

Avdelningen för LSS och socialpsykiatri

 • Boende för LSS och socialpsykiatri
 • Korttidsvistelse barn och unga
 • Personlig assistans
 • Boendestöd