E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens roll är att stötta kommunstyrelsen i sitt uppdrag att leda och samordna.

Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av folkvalda politiker och utses av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige brukar liknas vid riksdagen och kommunstyrelsen motsvarar regeringen.

Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna kommunens verksamheter samt att ansvara för kommunens utveckling och ekonomi.

Om kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är en förvaltning med fokus på att stötta kommunstyrelsen i sitt uppdrag att leda och samordna.

Kommunstyrelseförvaltningen består av tjänstepersoner som är politiskt obundna. I Lysekils kommun är kommundirektören även förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.

Avdelningar

Kommunstyrelseförvaltningen består av följande avdelningar:

  • Ekonomiavdelning
  • HR-avdelning
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • Avdelningen för hållbar utveckling