Translate site

Translate

Meny

Kommunens organisation

Lysekils kommun är en politiskt styrd organisation vilket innebär att du som medborgare är med och påverkar vilka som ska styra kommunen.

Nämnder och förvaltningar

Lysekils kommun styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Kommunala bolag

Koncernen Lysekils kommun omfattas också av Lysekils kommuns helägda bolag, LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB, Lysekils Hamn AB, Havets Hus AB samt Rambo AB där Lysekils kommun äger 25 procent.

Organisationsschema

Ta gärna del av vårt organisationsschema för att få en översiktlig bild av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. Organisationsschemat illustrerar också sambandet mellan nämnder och förvaltningar och vilken nämnd som är ansvarig för vilken förvaltning.