Meny

Gifta sig, vigsel

händer som formar ett hjärta

En borgerlig vigsel är en kort ceremoni utan religiösa inslag. Ni kan välja att viga er i kommunhuset eller på någon annan plats.

Före vigseln

Boka vigseln

Ni bokar tid för vigsel på kontaktcenter i kommunhuset.
Telefon 0523-61 30 00
E-post kontaktcenter@lysekil.se

Vigsel i kommunhuset kan ske måndag – fredag under kontorstid. Vill ni viga er på annan tid eller plats görs detta efter överenskommelse med kontaktcenter som bokar vigselförrättare.

Hindersprövning

Innan ni bokar tid för vigseln ska ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.
Blanketten för ansökan om hindersprövning finns på Skatteverkets webbplats och ska skrivas under av båda parter innan den skickas tillbaka till Skatteverket.

Om det inte finns något hinder för giftermål så kommer ni att få två intyg från Skatteverket hemskickat, intyg om hindersprövning och vigselintyg.

Intygen gäller i fyra månader och ska lämnas i original till kontaktcenter i Lysekils kommun senast en vecka innan vigseln tillsammans med uppgifter om namn och fullständig adress på vittnen.

Intygen skickas till:

Lysekils kommun
Kontaktcenter
Kungsgatan 44
453 80 Lysekil

Vid byte av efternamn finns en särskild blankett att fylla i hos Skatteverket. Detta kan även göras efter vigseln.

Vittnen

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Vittnena ska vara myndiga och ska kunna legitimera sig innan vigseln.

Om ni saknar egna vittnen kan vi hjälpa er med detta under kontorstid, ni måste då visa legitimation i samband med vigseln.

Kostnad

I Lysekils kommun är det kostnadsfritt att vigas. Dock kan reseersättning krävas, vilket görs upp mellan vigselförrättaren och paret.

Efter vigseln

Paret får ett vigselbevis av vigselförrättaren och Lysekils kommun underrättar Skatteverket om att vigseln har ägt rum.