Translate site

Translate

Meny

Beslut som rör dig själv

Lysekils kommun tar många olika beslut som påverkar dig som bor i kommunen. Det kan vara beslut om bygglov eller ditt barns förskola. Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv.

Du kan begära ut allmänna handlingar

Alla kommunens allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att vem som helst har rätt att begära ut en handling. Vill du ta del av en allmän handling kontaktar du Lysekils kommuns växel.

Du har rätt att överklaga

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut som rör dig själv, om beslutet går emot din önskan. Lysekils kommun är också alltid skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga.