Meny

Dela sidan på sociala medier

Samhällsvetenskapsprogrammet

Foto av tre kvinnliga elever från Gullmarsgymnasiet i en klassrumssituation

Är du engagerad i vad som händer i din omvärld? Vill du förstå hur du kan vara med och påverka samhällsutvecklingen? Har du tankar på att vidareutbilda dig på universitet eller högskola?

Möjliga yrken efter fortsatta studier

 

 • Lärare
 • Redaktör
 • Stadsplanerare
 • Journalist
 • Copywriter
 • Samhällsvetare
 • Biståndsbedömare
 • Förskollärare
 • Socionom
 • Polis
 • Sjuksköterska
 • Psykolog

Programmet passar för dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt. Du gillar samhällskunskap och historia, att se saker ur olika perspektiv och att uttrycka dina åsikter.

Bra grund för vidare studier

Här får du lära dig om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer. Du får även lära dig hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Vi arbetar med att utveckla ett kritiskt tänkande och ett vetenskapligt arbetssätt.

Vårt program kännetecknas av närheten mellan lärare och elev. Många av våra tidigare elever studerar vidare på universitet. Många tidigare elever tycker att tiden hos oss har gett dem en bra grund att stå på och förberett dem för fortsatta studier.

Kurser och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Matematik 2b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen

Psykologi 1, 50 p
Filosofi, 50 p
Moderna språk, 200 p

Inriktningar

Betendevetenskap
Ledarskap och organisation, 100 p
Kommunikation, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Sociologi, 100 p
Engelska 7 / Politik och hållbar utveckling, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Retorik, 100 p

Medier, information och kommunikation
Journalistik, reklam och information 1, 100 p
Medieproduktion 1, 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Engelska 7 / Politik och hållbar utveckling, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Retorik, 100 p

Samhällsvetenskap
Geografi 1, 100 p
Historia 2a, 100 p
Religionskunskap 2, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Samhällskunskap 3, 100 p
Engelska 7 / Politik och hållbar utveckling, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Retorik, 100 p

Särskild variant med musik (kan kombineras med valfri inriktning)
Instrument eller sång 1, 100 p
Musikproduktion 1, 100 p
Ensemble 1, 100 p

Ersätter
Engelska 7 / Politik och hållbar utveckling, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Retorik, 100 p

Individuellt val - 200 p

Gymnasiearbete - 100 p