Meny

Dela sidan på sociala medier

Introduktionsprogrammen

Foto av en elev med havet och norra hamnen i Lysekil i bakgrunden

Missade du något betyg i nian så att du inte är behörig till gymnasieskolan? Har du nyligen kommit till Sverige och behöver språkintroduktion? Introduktionsprogrammen ger dig nya möjligheter och en utbildning att bygga vidare på.

Se filmen om Introduktionsprogrammenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hos oss börjar du där du är och slutar du när du kommit i mål. Vi är ett mångsidigt
program som ger obehöriga elever en ny chans. Via ett introduktionsprogram kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan.

Fokus på dina styrkor

Du får studera och pröva nya utmaningar i en trygg miljö och i din egen takt. Vi fokuserar på dina styrkor och gör ett individuellt studieupplägg för varje elev. Det kan innehålla praktiska och teoretiska studier på grundskolenivå och gymnasienivå, praktik i arbetslivet och andra aktiviteter som kan stärka din motivation.

Möjligheterna till flexibilitet är stor. Ditt personliga schema kan, i samråd med personalen, förändras under läsåret och du har stora möjligheter att själv påverka hur din skolvecka ska se ut. Vi arbetar i små grupper och använder oss av olika inlärningsstilar. Detta gör att du kan få snabb respons på det du gör. En stor del av undervisningen är kopplad till den konkreta vardagen och vi arbetar mycket med omvärldskunskap. Vi försöker även fånga tillfällen till kulturupplevelser.

Våra introduktionsprogram

Preparandutbildning

Detta är för dig som är studiemotiverad och bedöms ha förutsättningar att bli behörig till ett nationellt program under 1 år.

Programinriktat individuellt val

Är sökbart för dig som ännu inte är fullt behörig till ett yrkesprogram. Du följer en klass på ett nationellt program samtidigt som du läser de grundskolekurser som saknas för behörighet.

Programinriktat individuellt

Val är för dig som är studiemotiverad och för att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Förutom svenska krävs det godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Individuellt alternativ

För dig som behöver stärka din motivation och som saknar många betyg. Det är en förberedande utbildning för fortsatta studier eller för arbetsmarknaden. Utbildningen innehåller studier men kan också innehålla annan verksamhet utifrån dina behov. 1-3 år.

Språkintroduktion är för dig som nyligen kommit till Sverige

Du läser mycket svenska för att du ska kunna gå vidare till ett annat program inom gymnasieskolan eller annan utbildning. Utbildningen innehåller även andra ämnen och är individuelltanpassad efter dina behov - 1- 3 år.

Yrkesintroduktion

För dig som inte är behörig till ett yrkesprogram men som är motiverad att praktisera i kombination med att läsa gymnasiegemensamma ämnen och yrkeskurser. Utbildningen syftar till att underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller att förbereda dig för studier på ett yrkesprogram 1-3 år.

Inget av Introduktionsprogrammen ger en examen men när du avslutar din utbildning får du ett gymnasieintyg. Av det framgår vilken utbildning du gått och vilka betyg du har fått.