Meny

Lokalvård & service - hotell och offentlig verksamhet

Yrkespaketet ger dig kunskaper för arbete med dagligt förekommande uppgifter inom lokalvård och service inom offentlig verksamhet och hotell.

Utbildningen

Yrkespaketet ger dig grundläggande yrkeskunskap i städteknik för olika miljöer samt kunskap inom service och bemötande i ditt arbete. Genom kursen frukost- och bufféservering breddar du dina kunskaper för ett varierande arbete inom lokalvård, hotell och besöksnäring.

Utbildningen är både praktiskt och teoretiskt upplagd. Utbildningen innehåller cirka 3-4v APL (arbetsplatsförlagt lärande. Under APL perioderna är du på en arbetsplats 5 dagar/vecka. Under APL följer du arbetsplatsens tider. APL är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Vi använder Teams i utbildningen och du ansvarar därför för att du har tillgång till dator, webkamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för inköp av läromedel, arbetsskor, arbetskläder samt resor till och från APL-plats, studiebesök mm.

Kursstart: 2022-08-29.
Förkunskaper: Godkänt betyg från lägst SFI C
Studietakt: 75-100%, 20 veckor
Kontaktperson: Studie- och yrkesvägledare, Susanna Samuelsson, susanna.samuelsson@lysekil.se, 0523-61 33 18
Sista ansökningsdag: 3 juni 2022. Ansökan finns längre ner på sidan.

Kurser och poäng

Städservice, 100p
Frukost- o bufféservering, 100p
Service och bemötande 1, 100p
Individuellt:
SFI D eller
SVA grund, en delkurs, 100-200p eller
SVA 1, 100p
(valfritt, valbar kurs ur kurskatalogen, 100p)
Du som redan har betyg i SVA 1 eller har svenska som modersmål läser enbart yrkeskurser.