Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fisk- och skaldjursodling - distans med träffar HT-24

Fisk och skaldjursodling

Fisk och skaldjursodling på Campus Väst.

Fisk- och skaldjursodling är en unik distansbaserad utbildning som anordnas av vuxenutbildningen i Lysekil.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i alla produktionsled som berör arbete med aquakulturer med särskild betoning på miljömässiga, hållbara landbaserade fisk-och skaldjursodlingar (RAS och aquaponi) samt till viss del kassodling. Det innefattar hela
produktionsledet. Allt ifrån kläckeri, sättfisk, matfisk, skaldjur, slakt, paketering och distribution. Därefter att saluföra det på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt som tillfredsställer marknadens krav.

I utbildningen ingår kalkylering och ekonomiska beräkningar inom området.

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha kompetens för att enskilt eller i samarbete med andra ta ansvar för en fisk- eller skaldjursodling.

Studieupplägg

Tre fysiska träffar om 4-5 dagar per träff, en träff termin 1 och 2 träffar termin 2. I utbildningen ingår 13 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du kan välja att göra APL i närheten av din hemort.

Distansundervisningen med webbaserade föreläsningar och instuderingsmaterial ger dig både frihet och ansvar för ditt eget lärande.

Utbildningsplatsen är kostnadsfri för dig som studerar. Du står för resor, kost och logi i samband med träffar och praktik. Du bör ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Kursinformation

Förkunskaper: Godkänt betyg från svenska grund /svenska som andraspråk grund

Terminstider: 24-08-28 – 2024-05-31, 40 veckor, heltid på distans med tre fysiska träffar.

Kontakta din hemkommun och sök utbildningen i Lysekil genom den. I mån av plats tar vi emot sena ansökningar fram till kursstart. Om ansökan kommer in i tid är det större chans att kursen startar. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Du står för arbetskläder, resor och boende i samband med träffar och praktik. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsansvarig: Daniel Krång, daniel.krang@lysekil.se, tel. 070-686 35 98

Studie- och yrkesvägledare: Susanna Samuelsson, tel: 0523-61 33 18
susanna.samuelsson@lysekil.se

Sista ansökningsdag: 2024-06-05
I mån av plats tar vi emot sena ansökningar fram till kursstart. Om ansökan kommer in i tid är det större chans att kursen startar.

Kurser, 40 veckor, 800-900p poäng

  • Vattenbruk, grunder, 100 poäng
  • Fiskodling 1, 200 poäng
  • Fiskodling 2, 200 poäng
  • Vattenbruk, specialisering, 100 poäng
  • Biologi i vattenmiljöer 1, 100 poäng
  • Biologi i vattenmiljöer 2, 100 poäng

    Individuellt
  • SVA 1, 100p