Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

APL - arbetsplatsförlagt lärade för studerande ekonomi och företagande

Genom att ta emot en elev för APL bidrar du som företagare eller organisation till arbetsmarknadens framtida kompetensförsörjning inom ditt yrkesområde.

Våra elever som läser detta program har 6 veckor APL ut på arbetsplatsförlagt lärande. Höstens APL planeras till 3 veckor under slutet av november/början på december och vårens praktik planeras till 4 veckor under vårterminens senare del.

Höstens praktikplatser kan vara allmänt administrativt inriktade, gärna med ekonomiska inslag, exempelvis fakturahantering, reskontra eller dylikt.

Kurser som eleven läser under höstterminen 2023

Ledarskap och organisation - 100p
Affärsjuridik - 100p
Evenemang - 100p
Praktisk marknadsföring 1 - 100p
Företagsekonomi 1 - 100p

Kurser som eleven läser under vårterminen 2024

Redovisning 1, 100p
Entreprenörskap - 100p
Inköp 1 – 100p
Personlig försäljning 1 – 100p
Företagsekonomi specialisering - 100p

Om du har rekryteringsbehov är det ett bra tillfälle att lära känna varandra inför en eventuell anställning hos dig eller för att rekommendera till en kollega i branschen. Eleven behöver ha en handledare på arbetsplatsen som ni utser som eleven kan vända sig till och som bidrar till lärandet. Skolan och yrkesläraren ger stöd i detta före och under APL. Praktiken är inte kopplad till några kostnader eller anställningsförpliktelser för dig som mottagare av elev och eleverna skall inte ha någon ekonomisk ersättning eller lön.

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som funderar på eget företagande eller till dig som eller till dig som vill utbilda dig inom och arbeta brett med ekonomi eller administration/koordination.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom ekonomihantering, grundläggande affärsjuridik, event, mässor och inköpsteknik mm för ditt framtida företagande.
Du kan arbeta inom företag och offentlig sektor som exempelvis ekonomiassistent, administratör eller koordinator. Du får också en god grund att ta med dig in i jobb som försäljare eller verktyg för att kunna arbeta mer effektivt med ekonomi och ledarskap i ditt nya eller nuvarande yrke.

Vill du ta emot en elev på ditt företag eller veta mer?

Kontakta yrkeslärare Richard Andréasson
Telefon: 0722 – 07 68 04
E-post: richard.andreasson@lysekil.se