Meny

APL - arbetsplatsförlagt lärade för studerande ekonomi- och löneassistenter

Genom att ta emot en elev för APL bidrar du som företagare eller organisation till arbetsmarknadens framtida kompetensförsörjning inom ditt yrkesområde.

Under höstterminen 2022 och vårterminen 2023 skall våra elever som läser detta program ut på arbetsplatsförlagt lärande. Höstens APL planeras till 3 veckor under slutet av november/början på december och vårens praktik planeras till 4 veckor under vårterminens senare del.

Höstens praktikplatser kan vara allmänt administrativt inriktade, gärna med ekonomiska inslag, exempelvis fakturahantering, reskontra eller dylikt.

Kurser som eleven läser under höstterminen 2022

Vecka 35-44 Företagsekonomi 1 och Administration 1

Vecka 45-2 Redovisning 1 och Affärsjuridik

APL period 3 veckor i nov/dec

Vårens platser bör ha mer tonvikt på praktiskt löne- och ekonomiarbete. Tanken är att våra elever efter avslutad utbildning skall kunna arbeta exempelvis som administrativa assistenter med inriktning på ekonomi och/eller lön.

Kurser som eleven läser under vårterminen 2023

Vecka 3-10 Information och kommunikation 1, Företagsekonomi 2

Vecka 10-22 Redovisning 2, Personaladministration

Vecka 3-22 Företagsekonomi specialisering

APL 4 veckor under vårterminens senare del, preliminärt i april/maj.

Om du har rekryteringsbehov är det ett bra tillfälle att lära känna varandra inför en eventuell anställning hos dig eller för att rekommendera till en kollega i branschen. Eleven behöver ha en handledare på arbetsplatsen som ni utser som eleven kan vända sig till och som bidrar till lärandet. Skolan och yrkesläraren ger stöd i detta före och under APL. Praktiken är inte kopplad till några kostnader eller anställningsförpliktelser för dig som mottagare av elev och eleverna skall inte ha någon ekonomisk ersättning eller lön.

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till den som vill arbeta som ekonomi/ redovisningsassistent eller löneassistent inom privat- och offentlig sektor. Utbildningen vänder sig även till den som är yrkesbytare och vill utbilda sig till ett administrativt yrke.

En elev behöver vara noggrann och tycka om att arbeta med siffror. Eleverna får grundläggande kunskaper om att arbeta med ekonomi, personaladministration samt redovisning och beskattning. Eleverna får kunskaper om budgetering, bokföring och bokslut samt upprätta olika ekonomiska kalkyler och rapporter.

I utbildningen ingår de praktiska grunderna i arbete med bokföring, fakturering, personal- och löneadministration i VISMA. I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiskt arbete och studiebesök.

Vill du ta emot en elev på ditt företag eller veta mer?

Kontakta yrkeslärare Richard Andréasson
Telefon: 0722 – 07 68 04
E-post: richard.andreasson@lysekil.se