Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Intresseanmälan uppdragsutbildning

Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig:

Vilken kurs är du intresserad av:


Ämnesområde, ungefärligt innehåll, ungefärlig kurslängd/dagar

Kontaktnamn och ev företagsnamn, organisation/förvaltning


Vecka, månad eller annatBehandling av personuppgifter * (obligatorisk)
Behandling av personuppgifter

Lysekils kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet är för att kunna administrera din ansökan och för att kunna kontakta dig om vi har frågor.

Behandling av personuppgifter

Lysekils kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, e-post, och personnummer. Syftet är att Ditt namn och din e-post kommer endast att registreras för att vi ska kunna bekräfta att du samtyckt och för att skicka ut en bekräftelse på detta via din e-post. Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är utbildningsförvaltningen i Lysekils kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta registrator i Lysekil.
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.