Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Studiestöd

Studerar du på komvux, folkhögskola eller gymnasiet? Från och med hösten det år du fyller 20 år kan du få studiemedel.

Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

För att du ska kunna få studiemedel måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Det finns ingen övre åldersgräns för att studera på Komvux. Däremot minskar dina möjligheter att få studiemedel från 47 års ålder. Från och med det år du fyller 57 kan du inte få bidrag eller lån från CSN.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler eftersom CSN (Centrala studiestödsnämnden) först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Mer information hittar du  på CSN:s webbplats. Det är CSN du ska kontakta för att söka studiemedel.

Omställnings­studiestödet

Är ett helt nytt studiestöd från 1 oktober 2022, för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår. Gå in på www.csn.se Länk till annan webbplats. och sök Omställningsstudiestöd eller ring dem för mer information 0771-27 60 00.