Meny

Projekt Get Ready in West

Nu kan du som är osäker på vad du ska göra härnäst stärka din kompetens, projektet Get Ready in West (GRW) kan hjälpa dig att göra upp en plan, undersöka praktikmöjligheter eller att knyta kontakter – beroende på vad dina behov är.

 • Delta i aktiviteter för att stärka din kompetens
 • Prova-på och praktikmöjligheter
 • Få stöd och hjälp från våra kontaktpersoner
 • Karriär- och studievägledning
 • Knyt kontaktakter på den lokala arbetsmarknaden

Ola och Anki är kontaktpersoner för projektet och hjälper dig att lista ut ditt nästa steg.

Tillsammans med Ola och Anki, våra kontaktpersoner på GRW, lägger ni upp en plan över vad nästa steg kan vara genom att gemensamt undersöka vilka möjligheter som finns och vad du är intresserad av.

Get Ready in West (GRW) riktar sig till dig som vill ha lite extra hjälp att planera nästa steg, varse sig du är studerande, arbetslös eller om du befinner dig i en annan situation. Kontakta våra kontaktpersoner för att se hur vi kan hjälpa dig.

Kontakt och anmälan

Kontakta Ola Hansson eller Anki för mer information och anmälan.

Mer information om projektet

Projektdeltagaren deltar i aktiviteter med målet att stärka sin kompetens med hjälp av vuxenutbildningens stöd/utbud för att söka sig vidare till utbildning eller arbete.

Projektet erbjuder målgruppen/deltagarna: 

 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studie- och arbetsförberedande aktiviteter
 • Kompetensmäkleri/ kontakter med arbetslivet
 • Nätverk och kännedom om det lokala arbetsmarknaden
 • Studieplan/ Karriärsrådgivning
 • Praktikmöjligheter
 • Personlig utveckling 

Projektets målgrupp kommer omfatta personer inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA, 16-24 år), nyanlända och personer som blivit arbetslösa pga pandemin efter 11 mars 2020 eller inte kommit i jobb efter avslutad utbildning pga pandemin. Insatserna ska rikta sig till ny-arbetslösa som inte är inskrivna på AF-aktiviteter och inte heller var långtidsarbetslösa före pandemin. 

Europeiska socialfonden stödjer detta projekt som motverkar utanförskap och främjar komptensutveckling. 

Projektet ska pågå 2021-12-01 till 2023-04-30 enligt projektansökan september 2021 med följande projektfaser:

- Analys- och planeringsfas: 2021-12-01--2022-02-28
- Genomförandefas: 2022-03-01--2023-02-28
- Avslutsfas: 2023-03-01--2023-04-30


Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Lokal projektgrupp inom Arbetslivsförvaltningen

Ola Hansson, lokal kontaktperson för projektet
Telefon: 0766-96 91 20
E-post: ola.hansson@lysekil.se

Anki Granath, studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0722-204 16 88
E-post: anki.granath@lysekil.se