Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Måltidsbiträde - med orienteringskurser

Vill du arbeta med att laga skolans måltider tillsammans med kocken, städa, diska, hålla rent och skapa en trevlig måltidsmiljö för elever och andra gäster?

Observera! Utbildningen är endast är öppen för dig som är skriven i Lysekils kommun.

 

Utbildningen

Måltidsbiträdets arbetsuppgifter är väldigt varierande. Din arbetsplats kan vara exempelvis förskola, skola, ett äldreboende eller inom besöksnäringen.
Utbildningen genomförs i samarbete med verksamheten. Yrkeskurserna integreras med språkstudier om du har annat modersmål än svenska.

Utbildningen är både praktiskt och teoretiskt upplagd
och innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under APL följer du arbetsplatsens tider. APL är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.
Du ansvarar själv för inköp av läromedel samt resor till och från APL-plats.

Utdrag ur belastningsregister (blankett skola/förskola) kan du få via www.polisen.se
Förutom yrkeskurserna läser du svenska utifrån din nivå.
För dig som har svenska som modersmål erbjuds att välja en individuell kurs för heltidsstudier i samråd med skolan.

Tre olika orienteringskurser är förberedelse inför yrkeskurserna:

Orienteringskurser 9 veckor, totalt 150p. Förberedande kurser.
Studieperiod:
2023-11-14 – 2024-01-12

- Orienteringskurs Förutsättningar för arbetsliv, 50p, pdf Pdf, 461.5 kB.
- Orienteringskurs Arbetsmarknad, 50p, pdf Pdf, 468.4 kB.
- Orienteringskurs Digital kompetens, 50p, pdf Pdf, 454.4 kB.

Yrkeskurser Måltidsbiträde, 20 veckor, 300-500 poäng
Studieperiod: 2024-01-15 – 2024-05-31

- Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100p
- Hygien, 100p
- Service och bemötande 1, 100p
- Orienteringskurs yrkessvenska, 100p
Språkkurs på din nivå:
- SFI eller SVA

Förkunskaper
Urval sker genom kartläggningssamtal.
Bifoga kopia på betyg, utdrag ur belastningsregister bifogas ansökan.

Ansök senast 30 oktober 2023!

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Studie- och yrkesvägledare: Susanna Samuelsson, susanna.samuelsson@lysekil.se

Reception Vuxenutbildningen:
Telefon: 0523-61 33 69 eller 0523-61 31 74

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se