Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Lokalvård - med orienteringskurser

Vill du vara en viktig del i att skapa en trevlig miljö för elever och andra gäster inom offentlig miljö eller Inom besöksnäringen?

Observera! Utbildningen är endast är öppen för dig som är skriven i Lysekils kommun.

 

Utbildningen

Yrkespaketet ger dig grundläggande yrkeskunskap i städteknik för olika miljöer samt kunskap inom service och bemötande i ditt arbete. Yrkeskurserna integreras med språkstudier om du har annat modersmål än svenska. Efter utbildningen har du förutsättningar för att arbeta som lokalvårdare inom offentlig verksamhet eller inom besöksnäringen. Din arbetsplats kan vara exempelvis förskola, skola, ett äldreboende eller hotell. Utbildningen genomförs i samarbete med verksamheten.

Utbildningen är både praktiskt och teoretiskt upplagd
och innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under APL följer du arbetsplatsens tider. APL är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för inköp av läromedel samt resor till och från APL-plats. Utdrag ur belastningsregister (blankett skola/förskola) kan du få via www.polisen.se
Förutom yrkeskurserna läser du svenska utifrån din nivå.
För dig som har svenska som modersmål erbjuds att välja en individuell kurs i samråd med skolan om du önskar heltidsstudier.

Tre olika orienteringskurser är förberedelse inför yrkeskurserna:

Orienteringskurser 9 veckor, 150p. Förberedande kurser.
Studieperiod:
2023-11-14 – 2024-01-12

- Orienteringskurs Förutsättningar för arbetsliv, 50p Pdf, 461.5 kB.
- Orienteringskurs Arbetsmarknad, 50p Pdf, 468.4 kB.
- Orienteringskurs Digital kompetens, 50p Pdf, 454.4 kB.

Yrkeskurser Lokalvård, 20 veckor, 300-500 poäng
Studieperiod: 2024-01-15 – 2024-05-31

- Städservice, 100p
- Hygien, 100p
- Service och bemötande 1, 100p
- Orienteringskurs yrkessvenska, 100p
Språkkurs på din nivå
- SFI eller SVA

Förkunskaper
Urval sker genom kartläggningssamtal.
Bifoga kopia på betyg, utdrag ur belastningsregister bifogas ansökan.

Ansök senast 30 oktober 2023!

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Studie- och yrkesvägledare: Susanna Samuelsson, susanna.samuelsson@lysekil.se

Reception Vuxenutbildningen:
Telefon: 0523-61 33 69 eller 0523-61 31 74

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se