Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Introduktion till Vård och omsorg - med orienteringskurser

Vill du lära dig olika former av service, vård och omsorg till människor som är i behov av stöd i vardagen?

Observera! Utbildningen är endast är öppen för dig som är skriven i Lysekils kommun.

 

Utbildningen

Det här är en introduktion till utbildning inom vård och omsorg. Du får lära dig olika former av service, vård och omsorg till människor som är i behov av stöd i vardagen. Utbildningen förbereder dig och ger en introduktion till arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Yrkeskurserna integreras med språkstudier om du har annat modersmål än svenska.
Utbildningen kan leda till ett vikariat och förbereder för fortsatta studier. Utbildningen genomförs i samarbete med verksamheten.

Utbildningen är både praktiskt och teoretiskt upplagd
och innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under APL följer du arbetsplatsens tider. APL är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.
Du ansvarar själv för inköp av läromedel samt resor till och från APL-plats. Utdrag ur belastningsregister kan du få via www.polisen.se

Förutom yrkeskurserna läser du svenska utifrån din nivå.
För dig som har svenska som modersmål erbjuds att välja en individuell kurs för heltidsstudier i samråd med skolan.

Tre olika orienteringskurser är förberedelse inför yrkeskurserna:

Orienteringskurser 9 veckor, 150p. Förberedande kurser.
Studieperiod:
2023-11-14 – 2024-01-12

- Orienteringskurs Förutsättningar för arbetsliv, 50p Pdf, 461.5 kB.
- Orienteringskurs Arbetsmarknad, 50p Pdf, 468.4 kB.
- Orienteringskurs Digital kompetens, 50p Pdf, 454.4 kB.

Yrkeskurser Introduktion Vård och omsorg, 20 veckor, 300-500 poäng
Studieperiod: 2024-01-15 – 2024-05-31

- Grundläggande vård och omsorg, 100p
- Hygien, 100p
- Social omsorg 1, 100p
- Orienteringskurs yrkessvenska, 100p
Språkkurs på din nivå
- SFI eller SVA

Förkunskaper
Urval sker genom kartläggningssamtal.
Bifoga kopia på betyg, utdrag ur belastningsregister bifogas ansökan.

Ansök senast 30 oktober 2023!

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Studie- och yrkesvägledare: Susanna Samuelsson, susanna.samuelsson@lysekil.se

Reception Vuxenutbildningen:
Telefon: 0523-61 33 69 eller 0523-61 31 74

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se