Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning (tidigare Särvux) är en del av vuxenutbildningen för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller med förvärvad hjärnskada. 

Till Komvux som anpassad utbildning kan du söka om du vill utvecklas mer som person och få mer kunskap för att klara dig bättre i samhälls- och arbetslivet.

Vem kan söka

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada har rätt att delta i Komvux som anpassad utbildning från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada rätt att delta i Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå om han eller hon saknar de kunskaper som utbildningen avser att ge och dessutom har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Bra att veta

Utbildningen följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer. Om du blir antagen så planerar du studierna tillsammans med lärare och studie- och yrkesvägledare utifrån dina förutsättningar, intressen och behov. Individuella studieplaner upprättas där dina förutsättningar avgör hur kursens upplägg och genomförande ska ske. Undervisningen sker individuellt eller i liten grupp och du studerar i din egen takt. Du kan kombinera arbete eller annan sysselsättning med studier, vi försöker hitta en individuell lösning för dig. Utbildningen är gratis. Vi främjar för fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling i en livslång lust att lära.

Var finns vi

Vår lektionssal ligger på nedre plan i vuxenutbildningens lokaler på Verkstadsgatan 6. Vi bedriver även så kallad utflyttad verksamhet där du, om du inte har möjlighet att själv ta dig till skolan kan få din undervisning där du har din sysselsättning på daglig verksamhet.

Vill du veta mer

Du kan kontakta vår lärare Helena Perdotter helena.persdotter@lysekil.se om du är nyfiken och vill veta mer om hur det är att studera på vuxenutbildningen i Lysekil.

Ansökan och antagning

Ansökan sker via blanketten här nedanför. Tillgången på platser avgör när du kan påbörja utbildningen.