Meny

Förskollärarprogrammet - 210 hp (Lysekil)

Karlstad universitet har en pågående omgång av Förskollärarutbildningen med Campus Väst i Lysekil som lärcentra. Utbildningen är inte sökbar för närvarande.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Programmet erbjuds
på plats i Karlstad med start på höstterminen (campus Karlstad) samt vid ett antal övriga
studieorter med start på vårterminen (denna studieform kallas campus lärcentra).

Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som
är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet
förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklarförmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet.
Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier.

Studier vid campus lärcentra förutsätter närvaro på lärcentra flera dagar varje vecka och
närvaro på Karlstads universitet omkring tre gånger per termin, två-tre dagar per tillfälle.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera förskollärarprogrammet. Prognoser visar att utbildade förskollärare kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver.

Utbildning

Programmet inleds med studier om förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse. Termin två omfattar studier om barns
lärande och utveckling och fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I termin tre och fyra ingår VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex fokuserar på de äldre förskolebarnens läs-, skriv- och matematiklärarande. Termin sju innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete.

Kontakt med arbetslivet

Dina teoretiska studier varvas med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som görs på helfart och dagtid i förskoleverksamheten. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning.
VFU pågår ett visst antal veckor under termin 2, 3, 4 och 7, totalt 20 veckor. Karlstads universitet har VFU-avtal med ett femtiotal kommuner i mellersta och södra Sverige och garanterar VFU-placering i ett partnerområde i någon av dessa kommuner.

Förkunskaper

För antagning till Förskollärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet A6 a (Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller områdesbehörighet 6 a (Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).