Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Inackorderingsstöd

Inackorderingsstöd är ett ekonomiskt bidrag till elever i gymnasie- eller gymnasiesärskola som till följd av lång resväg behöver inackordera sig på studieorten vid studier i annan kommun än hemkommunen, den så kallade anordnarkommunen.

Förutsättningar för stöd

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till inackorderingsstöd vid studier i annan kommun:

  • folkbokförd i Lysekils kommun
  • avstånd minst 70 km mellan folkbokföringsadress och skola
  • går vid kommunal skola
  • är förstahandsmottagen
  • studierna bedrivs på heltid

Inackorderingsstödet utbetalas med följande belopp, utifrån nedanstående tabell:

 

Skriv tabellbeskrivning här

Avstånd i kilometer

Kronor per månad

70 - 84

1490

85 - 124

1610

125 - 174

1775

175 - 224

1920

225 - 599

2025

600 - 899

2130

900 - 1299

2310

1300 -

2500

Ansökan och utbetalning

Ansökan om inackorderingsstöd ska vara inkommen senast den 15/9. Till ansökan ska studieintyg från skolan bifogas. Vid beviljat stöd sker utbetalning en gång/termin. Stödet beräknas utifrån fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen, och sätts in på det bankkonto som anges i ansökan.

Ändrade förhållanden

Elever som har beviljats inackorderingsstöd ska omedelbart meddela handläggaren om utbildningen avbryts eller folkbokföringsadressen ändras, samt om inackorderingsförhållandena ändras mot vad som angivits i ansökan. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.