Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Elevresor gymnasiet

Som gymnasieelev har du rätt att få busskort, så kallat skolkort, om
du har minst 6 km resväg från hemmet till skolan.

Du som är berättigad till skolkort behöver inte ansöka utan skolan beställer till samtliga elever som är folkbokförda i Lysekils kommun och uppfyller kriterierna.

Skolkortet gäller skoldagar kl 04:00-19:00 (gäller till 19:30 om du har flerkommunkort)

Återlämna skolkortet om du slutar eller flyttar

Slutar du skolan eller flyttar från kommunen ska busskortet återlämnas snarast till receptionen på Gullmarsgymnasiet, i annat fall får du eller din målsman stå för kostnaden.

Om skolkortet blir defekt eller borttappat kontaktar du receptionen på Gullmarsgymnasiet.

Kontant ersättning

Vill du byta ut ditt skolkort mot kontanter motsvarande busskortets värde, exklusive moms, gör du det på separat blankett.

Du måste välja om du vill ha bidraget hela läsåret eller per termin. Du kan inte få kontantbidrag för del av termin. Bidraget utbetalas till det bankkonto som anges på ansökan som lämnas i början av varje termin.

Anslutningsbidrag

Anslutningsbidrag kan du få om du har skolkort och mer än 6 km mellan hemmet
och närmaste hållplats. Ersättningen är 16 kronor per mil och utbetalning sker efter avslutad termin när ansökan inkommit till oss