Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Foto av tre kvinnliga elever från Gullmarsgymnasiet i en klassrumssituation

Är du engagerad i vad som händer i din omvärld? Vill du förstå hur du kan vara med och påverka samhällsutvecklingen? Har du tankar på att vidareutbilda dig på universitet eller högskola?

Möjliga yrken efter fortsatta studier

 

 • Lärare
 • Redaktör
 • Stadsplanerare
 • Journalist
 • Copywriter
 • Samhällsvetare
 • Biståndsbedömare
 • Förskollärare
 • Socionom
 • Polis
 • Sjuksköterska
 • Psykolog

För dig som vill förstå samhället

Samhällsvetenskapliga programmet passar för dig som är intresserad av samhällets utveckling i Sverige och världen. Du kommer studera människans beteende både som individ och gruppmedlem, fördjupa dig i relationer, kommunikation och språk. Du gillar samhällsorienterande ämnen och kommunikation, att se saker ur olika perspektiv och att uttrycka dina åsikter.

Bra grund för vidare studier

Här får du lära dig om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppstår och förändras. Du får även lära dig hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Vi arbetar med att utveckla ett kritiskt tänkande och ett vetenskapligt arbetssätt.

På vårt program lägger vi stor vikt vid utvecklande av läsförståelse och skrivfärdigheter. Detta skapar förutsättningar för att göra komplexa analyser av olika delar av samhället. Många av våra tidigare elever studerar vidare på universitet, och vi får ofta höra att tiden hos oss har gett dem en bra grund att stå på och förberett dem för fortsatta studier.

Musikinriktning

Denna inriktning är en särskild variant där du får fördjupa ditt musikintresse. Du får enskild undervisning i ditt instrument eller sång, spela tillsammans i grupp samt lära dig musikteori. Vi erbjuder även musikproduktion som individuellt val om du vill lära dig ännu mer. Inriktningen ger samma behörighet till fortsatta studier som de andra inriktningarna på programmet.

Kurser och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Matematik 2b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen

Psykologi 1, 50 p
Filosofi, 50 p
Moderna språk, 200 p

Inriktningar

Betendevetenskap
Ledarskap och organisation, 100 p
Kommunikation, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Sociologi, 100 p
Engelska 7 / Retorik, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Historia 2a, 100 p

Medier, information och kommunikation
Journalistik, reklam och information 1, 100 p
Medieproduktion 1, 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Engelska 7 / Retorik, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Historia 2a, 100 p

Särskild variant med musik (kan kombineras med valfri inriktning)
Instrument eller sång 1, 100 p
Musikproduktion 1, 100 p
Ensemble 1, 100 p

Ersätter
Engelska 7 / Retorik, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Historia 2a, 100 p

Individuellt val - 200 p

Gymnasiearbete - 100 p