Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Introduktionsprogrammen (IM)

Foto av en elev med havet och norra hamnen i Lysekil i bakgrunden

Missade du något betyg i nian så att du inte är behörig till gymnasieskolan? Har du nyligen kommit till Sverige och behöver språkintroduktion? Introduktionsprogrammen ger dig nya möjligheter och en utbildning att bygga vidare på.

Hos oss börjar du där du är och slutar när du kommit i mål. Vi är ett mångsidigt
program som ger obehöriga elever en ny chans. Via ett introduktionsprogram kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan.

Fokus på dina styrkor

Du får studera och pröva nya utmaningar i en trygg miljö och i din egen takt. Vi fokuserar på dina styrkor och gör ett individuellt studieupplägg för varje elev. Det kan innehålla praktiska och teoretiska studier på grundskolenivå och gymnasienivå, praktik i arbetslivet och andra aktiviteter som kan stärka din motivation.

Våra introduktionsprogram

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Saknar man till exempel godkänt betyg i matte från grundskolan läser man denna kurs på IM tills man är klar och följer klassens schema i övrigt. Denna utbildning är inriktad mot ett yrkesprogram. Programinriktat val följer det nationella programmets kursplan och strävar mot dess examensmål.

Behörighetskrav IMV; godkänt i svenska/ svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som eleven inte är behörig i och kurser från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program och som har stora kunskapsbrister, låg motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

KONTAKT
Samordnare
Eva-Lotta (Lotta) Svanström.
eva-lotta.svanstrom@lysekil.se
0703-578 889

Studie- och yrkesvägledare IM
Helle Andersen
helle.andersen@lysekil.se
0721-467 706

Personal IM

Personal IM