Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Elevstöd

Foto av samverkan mellan lärare och elev på Gullmarsgymnasiet

Elevstöd är till för att stötta och hjälpa elever att uppnå ett godkänt betyg.

En viktig roll i vårt uppdrag är att stötta och handleda undervisande lärare på de nationella programmen när det gäller extra anpassningar i klassrumsundervisningen. Det är stödinsatser som skall ske inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven trots de extra anpassningarna skall det utredas om eleven behöver särskilt stöd. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den ordinarie undervisningen. Det kan då bli aktuellt att eleven kan få hjälp av Elevstöd. Rektor beslutar om särskilt stöd.

På Elevstöd finns tillgång till speciallärare, specialpedagoger och ämneslärare.