Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Elevhälsan

Foto av personal från elevhälsan på Gullmarsgymnasiet

Elevhälsan arbetar i ett team där skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagoger, socialpedagoger och studie- och yrkesvägledare ingår. Skolläkare och skolpsykolog konsulteras vid behov. Vi strävar efter att ha en helhetssyn i arbetet och med våra olika kompetenser försöker vi möta varje elevs behov utifrån ett elevhälsoperspektiv.

Elevhälsan arbetar på olika nivåer, från individuella möten till klassarbete samt generella och förebyggande insatser som riktar sig till hela skolan.

Tillsammans med övrig personal arbetar elevhälsan som en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa, sunda levnadsvanor och utveckling. Elevhälsan arbetar efter skolans likabehandlingsplan och drogplan.

All kontakt med oss sker frivilligt. Elevhälsan har lagstadgad tystnadsplikt men samtidigt, liksom övrig skolpersonal, har elevhälsan även anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke om att en elev far illa.