Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Ordningsregler

Ordningsregler för Gullmarsgymnasiet.

I vår skolplan står det: ”Grundläggande demokratiska, etiska och moraliska värden och värderingar skall prägla den dagliga verksamheten och visar sig genom ömsesidig respekt för varandra och ett ansvarstagande för vår miljö. Detta innebär en skola fri från främlingsfientlighet, mobbning och andra trakasserier”.

Det är viktigt att vi tillsammans utifrån dessa grundläggande värderingar skapar en god arbetsmiljö som bygger på ömsesidig respekt och hänsyn. Gullmarsgymnasiet är en arbetsplats för elever, lärare och övrig personal.

På vår arbetsplats har vi följande ordningsregler:

  1. Det är var och ens ansvar att komma i tid till lektionerna och att vara väl förberedd.
  2. Var aktsam om våra lokaler. Plocka bort efter dig, låt inget skräp ligga kvar.
  3. Skolan använder plagiatskontroll på inlämnade uppgifter och prov, vid upptäckt av fusk så behandlas den inlämnade uppgiften som ogiltig.
  4. I skolans lokaler får inga obehöriga vistas.
  5. Rökning är förbjudet på skolans område.

Ovanstående regler är fastställda av skolledningen efter samråd med elever och personal. Skolans ordningsregler gäller för alla som vistas och arbetar på Gullmarsgymnasiet, de som bryter från ordningsreglerna får tillsägelse från personal och vid upprepade brott mot reglerna kommer förälder, rektor och vid behov elevhälsan kopplas in i samtal. Att bryta mot skolans ordningsregler kan i förlängningen leda till avstängning från studier på Gullmarsgymnasiet.

Reviderade 2017-10-01
Skolledningen Gullmarsgymnasiet