Meny

Gymnasium

översikt över campus väst byggnad

Gullmarsgymnasiet förbereder dig för framtiden.

Vi erbjuder både studieförberedande program och yrkesprogram. Antalet elever som går vidare till universitet och högskolor från skolan är hög. Vi har ockå hög andel elever från yrkesprogrammen som går direkt till anställning efter studenten.

Samarbete med näringslivet

Skolan har ett mycket bra samarbete med företagen i regionen. Detta innebär att du redan under skoltiden får värdefulla kontakter inför framtiden.

Alla elever på yrkesprogrammen gör APL (praktik) eller lärlingstid hos företag som är väl insatta i skolans arbete. Även på de högskoleförberedande programmen sker praktik och gymnasiearbete i samverkan med näringslivet.

Praktik utomlands

Är du intresserad av praktik utomlands har du stora möjligheter till detta. Vi har samarbete med skolor och företag ibland annat i England, Polen, Holland, Uganda och Norge.

Ny utbildning - NIU Golf Gullmarsgymnasiet

Hösten 2024 startar vi vår nya nationella idrottsutbildning i samarbete med Skaftö golfklubb, där du kan kombinera en bra utbildning med en seriös elitsatsning mot en golfkarriär. Det är nu öppet för ansökningar!