Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Specialpedagogik och specialverksamhet

Speciallärare och specialpedagoger arbetar med att utveckla lärande miljöer som kan möta alla barn och ungdomars olika styrkor, behov och förutsättningar.

Specialpedagogen har fördjupade kunskaper om hur man arbetar med att undanröja sådant som försvårar eller hindrar lärande och utveckling i olika lärmiljöer.

Det handlar om att arbeta förebyggande och att genomföra pedagogiska utredningar.

Specialverksamhet

Om skolsituationen för ditt barn inte fungerar tillfredsställande kan under vissa förutsättningar en särskild undervisningsgrupp vara ett alternativ. Ditt barn hör rent organisatoriskt till sin hemskola, men undervisningen bedrivs i andra lokaler, och i små grupper utifrån ditt barns speciella behov och möjligheter.

Det vanliga är att barnet efter en tid i särskild undervisningsgrupp kan återgå
till hemskolan och skolgång i den vanliga klassen.