Meny

Träningsskola

Träningsskolan är en särskild inriktning inom grundsärskolan och riktar sig till elever upp till årskurs 9.

I träningsskolan går elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen. Träningsskolan omfattas istället av fem ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

Gullmarsskolans grundsärskola ligger centralt i Lysekil med närhet till havet. Det gör att eleverna har tillgång till både simhall, idrottshall, gym och tillfällen till spännande och lärande besök i både staden och i naturen.

Skolmiljö

I träningsskola är skolmiljön och rummens utformning speciellt viktig för att lära och förstå. Vi har till exempel tillgång till både sinnesrum och bubbelbad.

Att tydliggöra är ett naturligt arbetssätt på träningsskolan, vi anpassar klassrumsmiljön så att elevens lärande stimuleras, och att skoldagens innehåll tydliggörs och anpassas efter varje elevs behov och intressen.

Kommunikation

På vår träningsskola står kommunikation i centrum, i form av exempelvis schema,
instruktioner och kommunikationskartor med bilder och text. Eleverna har tillgång till Ipad och andra digitala hjälpmedel för att stödja sin kommunikation och sitt lärande.

Kunskaper som eleverna får i klassrumssituationen tränar vi även socialt och praktiskt ute i samhället. Detta kan ske genom att besöka exempelvis badhus, gym, affärer och caféer.