Meny

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Det finns både yrkesinriktade nationella program och individuella program.

Individuella programmet inom gymnasiesärskolan

Det individuella programmet inom särskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina unika förutsättningar. Innehållet i din utbildning utformas både utifrån
verksamhetens mål och utifrån dina egna behov och intressen. Utbildningen är fördelad på fyra år och ger dig kunskaper för att du som vuxen ska kunna leva och verka i samhället så självständigt som möjligt.

På det individuella programmet läser du dessa ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Språk och kommunikation
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle

Inom ämnesområdena erbjuder det individuella programmen många olika aktiviteter; utveckla din kommunikation, hantera vardagsmatematik, simning, gymträning, matlagning, bakning, musik, bild, naturupplevelser och olika lärsituationer ute i samhället. Under utbildningen får du även möjlighet att göra praktik på en arbetsplats.

Individuell utvecklingsplan

På individuella programmet får du en individuell utvecklingsplan där skolans samverkan med dig och dina vårdnadshavare är mycket betydelsefull. Vi tror att trygghet och trivsel i skolan är betydelsefullt för din personliga utveckling och dina studieresultat.

Intyg

Efter avslutad utbildning får du ett intyg/gymnasiesärskolebevis som visar vilka ämnesområden och kurser du har läst. Gymnasiesärskolan har ett samarbete med daglig verksamhet i kommunen för att övergången från skola till arbetsliv ska bli så bra som möjligt för just dig.