Meny

Grundsärskola

Gullmarsskolans grundsärskola ligger centralt i Lysekil med närhet till havet. Eleverna har tillgång till simhall, idrottshall och gym.

Skolans centrala läge möjliggör tillfällen till spännande och lärande besök både i staden och naturen.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för fortsatta studier och aktivt deltagande i samhällslivet. Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

Utveckla elevernas förmåga att använda kunskap

Utbildningen i grundsärskolan ska främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra kunna ta till sig, fördjupa och använda kunskap. Grundsärskolegrupper är ofta relativt små och har tillgång till fler vuxna per elev.

Innehållet i grundsärskolans undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande, konkret och tydliggörande. Betyg i grundsärskolan är inte obligatoriska, det väljer du som vårdnadshavare.

En elev som är mottagen i grundsärskolan kan vara inkluderad i en grundskoleklass. Eleven läser då ämnena enligt grundsärskolans kursplan eller en kombination av grundsärskolans- och grundskolans kursplaner.