Meny

Särskola

Särskolan är till för elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenskolans kursplaner.