Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Gullmarsskolan 7-9

Gullmarsskolan F-6

Gullmarsskolan 7-9 är kommunens enda högstadieskola som samlar alla ungdomar mellan 13-16 år. Detta gör skolan till en spännande mötesplats.

Gullmarsskolan 7-9 är en växande skola som tar emot många nya elever och klimatet på skolan ska präglas av värdeorden; öppet, enkelt och värdigt. Alla elever möts utifrån förhållningssättet: ”Alla barn gör rätt om de kan”.

Skolan arbetar strategiskt och systematiskt med ökad måluppfyllelse i fokus, där elevernas trygghet, trivsel och studiero är viktigt för att lyckas i skolan.

Elever och verksamhet

I dagsläget går 470 elever i skolan. Eleverna och lärarna är organiserade i tre arbetslag och 21 klasser. Därtill finns ett spec-arbetslag som stöttar elever och lärare i kunskapsutvecklingen och ett psykosocialt arbetslag som stöttar lärare och elever vad gäller trygghet och trivsel.

Gullmarsskolan 7-9 har en särskild undervisningsgrupp som kallas Flexgruppen som finns lokaliserad till tre olika platser på skolan, utifrån elevernas behov och förutsättningar. Skolan har också Tankstationen som fungerar som klassrummets förlängda arm, där man kan få mer stöd, återhämtning eller tanka ny energi. Du kan läsa mer om vårt särskilda stöd här. (Infoga bifogad pdf)

Skolan arbetar med "Gullmarsskolans magiska fem" för att skapa studiero, förutsägbarhet och en tillgänglig lärmiljö för alla elever. ”Magiska fem” ger en tydlig lektionsstart, tydlig tavelstruktur med lektionsaktiviteterna, placeringsschema i klassrummet, datorlocket nerfällt vid lektionsstart och ett tydligt lektionsavslut.

I Gullmarsskolans A-Ö för vårdnadshavare hittar du mer information om skolan, samt kontaktuppgifter till oss.

Haldor är vår lärplattform och där får du som vårdnadshavare varje vecka ta del av klassens veckobrev och varje månad kommer rektors månadsbrev.

För att ta del av vår vardag – följ oss i sociala medier @gullmarsskolanlysekil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Instagram och Gullmarsskolan 7-9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Facebook.

Önskar du komma i kontakt med skolan, kontakta oss på tel. 0523-61 32 73.