Meny

Gullmarsskolan 7-9

Gullmarsskolan 7-9 är kommunens enda högstadieskola som samlar alla ungdomar mellan 13-16 år. Detta gör skolan till en spännande mötesplats.

Gullmarsskolan 7-9 är en växande skola som tar emot många nya elever och klimatet på skolan ska präglas av värdeorden; öppet, enkelt och värdigt. Alla elever möts utifrån förhållningssättet: ”Alla barn gör rätt om de kan”.

Skolan arbetar strategiskt och systematiskt med ökad måluppfyllelse i fokus, där elevernas trygghet, trivsel och studiero är viktigt för att lyckas i skolan.

Vi lär oss för livet så att vi kan nå vår högsta potential.

Elever och verksamhet

I dagsläget går elever i skolan. Eleverna och lärarna är organiserade i tre arbetslag och 21 klasser samt en förberedelseklass. Därtill finns ett spec-arbetslag som stöttar elever och lärare i kunskapsutvecklingen och ett psykosocialt arbetslag som stöttar lärare och elever vad gäller trygghet och trivsel.

Gullmarsskolan 7-9 har två särskilda undervisningsgrupper Studiegården och Centralen. Skolan har också Tankstationen som fungerar som klassrummets förlängda arm, där man kan få mer stöd, återhämtning eller tanka ny energi.

Skolan arbetar med "Gullmarsskolans magiska fem" för att skapa studiero och en tillgänglig lärmiljö för alla elever. ”Magiska fem” ger en tydlig lektionsstart, tydlig tavelstruktur med lektionsaktiviteterna, placeringsschema i klassrummet, datorlocket nerfällt vid lektionsstart och ett tydligt lektionsavslut.

Önskar du komma i kontakt med skolan, kontakta oss på tel. 0523-61 32 73