Meny

Fritidshem

I fritidshemmet får ditt barn vistas under den skolfria delen av dagen på den tid du som är vårdnadshavare arbetar eller studerar plus eventuell restid.