Meny

Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång varje termin har du som vårdnadshavare rätt till ett muntligt utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn och ditt barns lärare.

Samtalet handlar både om barnets kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Skriftlig individuell utvecklingsplan

En gång per läsår sammanställs en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) under utvecklings-samtalet. Kravet på skriftlig plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg, årskurs 1-5.

En skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) innehåller två delar; omdömen och planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.