Meny

Betyg och bedömning

Från och med årskurs 6 ges terminsbetyg i slutet av varje termin i de ämnen som eleven har haft undervisning i.

Slutbetyg för grundskolan ges i slutet av vårterminen i årskurs 9. Det är med slutbetyget som man söker in till gymnasieskolan.

En betygsskala med sex steg A – F tillämpas. A-E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Betyget E står för ett godkänt resultat.

Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas går det inte att bedöma elevens kunskaper. Då sätts ett streck (-) i betygskatalogen.