Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Elektronisk handel

Elektronisk handel för kommunen handlar om sättet som vi gör beställningar och tar emot elektroniska fakturor

Kommunen använder ett e-handelssystem för att hantera fakturor och skapa beställningar.

Många av kommunens avtalade leverntörer har integrerat sina produktkataloger till kommunens e-handelssystem vilket gör att beställarna kan se leverantörens produkter och beställa dem direkt i systemet.

Beroende på hur omfattande en produktkatalog är finns det olika sätt att få in produkter i e-handelssystemet. Kommunens e-handelssystem kan hantera integrerade kataloger, kopplingar mot leverantörens egna webshopar eller manuell hantering av prislistor.

I kommunens upphandlingar ställs krav på olika typer av e-handelslösningar beroede på vad det är för varor eller tjänster som efterfrågas.

Elektronisk rekvisition

Alla varor och tjänster finns inte att beställa i kommunens e-handelssystem. I dessa fall skapar beställaren en rekvisition som attesteras av chef. Rekvisitionen kan skrivas ut och lämnas till en leverantör eller mailas.

Om du som leverantör får en elektronisk rekvisition av en kund använder du rekvisitionens inköpsordernummer som referens på den elektroniska fakturan som du skickar till kommunen.

Observera att rekvisitionen har ett maximalt värde. Tänk på att detta belopp är vad som maximalt är beviljat för inköpet, du som leverantör ska fakturera värdet av de varor eller tjänster som faktiskt har levererats. Beställaren ska veta att de inte kan köpa varor eller tjänster som överskrider beloppet.