Meny

Lämna anbud

Det pågår löpande upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

Flera av kommunens upphandlingar samordnas med andra aktörer. Kommunens upphandlingsportal är gemensam med våra grannkommuner, därför hittar ni även upphandlingar som är annonserade av Sotenäs-, Munkedals-, Strömstads- och Tanums kommun i portalen.

Filmen visar hur du lämnar anbud i upphandlingssystemet Tendsign.