Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Upphandling och inköp

Lysekils kommun genomför löpande olika typer av upphandlingar. Här på sidan hittar du information om våra upphandlingar och information om hur offentlig upphandling fungerar.

Läs mer här på sidan om vad en upphandling är, hur den går till och tips och råd innan du ansöker.

Vad är offentlig upphandling?

När kommunen ska göra inköp behöver vissa regler följas. Dessa regler är skapade för att ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen.

Reglerna kring offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen:

  • främja konstnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affäerer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna eller tjänsterna till de mest förmånliga villkoren anlitas

Förutom lagstiftning har Lysekils kommun styrande dokument som vägleder kommunens beställare i hur inköp ska göras.


Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas under en viss tidsperiod. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader.

Ramavtal är ansett som en effektiv och användbar avtalsform när den upphandlande myndigheten, med rimlig grad av säkerhet, kan förutse framtida återkommande behov av anskaffningar och vill planera för dessa.

Det finns mer att läsa på Upphandlingsmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är dynamiskt inköpssystem?

Lysekils kommun arbetar med ett dynamiskt inköpssystem och kan enkelt förklaras som ett ramavtal som är öppet för leverantörer att ansluta sig till, löpande under systemet giltighetstid.

Fördelen med dynamiska inköpssystem är att antalet leverantörer inte är låst och att nystartade företag kan få chans att vara med och lämna anbud tidigare än vid traditionella ramavtal.

När ett inköpsbehov uppstår gör kommunen en förfrågan till de leverantörer som är godkända i systemet. Leverantören får därefter välja om de vill svara på avropet eller inte.

Läs mer om dynamiska inköpssystem.