Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Markupplåtelse

För att få använda en offentlig plats behöver du tillstånd från Polisen. Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen vilket innebär att kommunen också måste godkänna att du använder marken.

Att hyra kommunägd mark

Att hyra kommunägd mark kallas att kommunen upplåter mark - markupplåtelse. Ett beslut om markupplåtelse är ett beslut om tillstånd att använda marken till något den normalt inte är avsedd för. Ordningslagen är den lagstiftning som styr. Tillstånd från Polismyndigheten krävs för all användning av allmän, offentlig mark.

Du kan till exempel behöva tillstånd för:

  • Nyttjande av offentlig plats, till exempel uteservering, varuexponering och reklam (utanför butik), byggnadsställning, byggetablering, container och arbetsbod.
  • Foodtruck och cafévagnar.
  • Offentlig tillställning såsom idrottstävlingar och marknader.
  • Allmän sammankomst, till exempel demonstrationer och konserter.

Ansök hos Polismyndigheten

För markupplåtelse enligt ordningslagen krävs Polismyndighetens tillstånd. Därför ska ansökan alltid ske hos Polismyndigheten. Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd ska kommunen yttra sig och ställa eventuella villkor.

Tänk på att

  • Lämna in din ansökan i god tid, minst tre veckor innan det planerade evenemanget.
  • Fyll i ansökan noggrant med program, tider, mått, kartor och foto.
  • Innan du lämnar ansökan till Polisen är du välkommen att kontakta kommunens handläggare av markupplåtelser för att försäkra dig om att platsen är ledig och få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den verksamhet som ansökan avser.

Avgifter för markupplåtelse:

Polismyndigheten debiterar sökanden en ansökningsavgift för handläggningen av ansökan oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken.Nedan kan du läsa mer om kommunens avgifter.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se