Meny

Avgifter för markupplåtelse

Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken.Nedan kan du läsa mer om kommunens avgifter.

Skriv tabellbeskrivning här

Allmän platsmark

Avgifter

Cirkus, tivoli och dylikt

3 000 kr per påbörjat dygn

Utställnings- och mötestält

5 kr/m² och dag

Kioskuppställning

50 000 kr/plats och år

Kringbyggd uteservering

375 kr/m² och säsong*
750 kr/m² och år

Julgransförsäljning

500 kr/dag

Annan tillfällig försäljning

180 kr/m² och säsong*
30 kr/m² och dag

Fast försäljningsplats (2x3 m²) inom område med
förbud mot ambulerande försäljning

5 600 kr/säsong*
11 200 kr/år

Affischpelare och dylikt

1 000 kr/år

Skyltvaror utanför butik

600 kr/m² och säsong*
1 200 kr/m2 och år

Trottoarpratare

1 000 kr/st och år

Avfallscontainer
Minsta avgift

150 kr/vecka
250 kr

Övriga ändamål som t ex byggnadsupplag, bodar,
byggnadsställningar, skylift.


-Minsta avgift

5 kr/m² och månad på kvartersmark
12 kr/m² och månad på allmän platsmark.
30 kr/m² och månad vid helt avstängd körbana.


-500 kr
-3 000 kr vid helt avstängd körbana

*) 15/4-15/9


Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se